banner

Tin hoạt động >> Hoạt động của Hội nạn nhân CĐDC

Đề cương Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

HỘI NNCĐDC/DIOXIN VIỆT NAM LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028

Thể theo nguyện vọng của hàng triệu cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết hậu quả chất độc hoá học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh và đấu tranh đòi công lý cho các NNCĐDC/dioxin Việt Nam, ngày 10/1/2004, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (tên viết tắt tiếng Anh là VAVA) chính thức ra mắt hoạt động. (Hội được thành lập theo Quyết định số 84/2003/QĐ-BNV ngày 17/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam là Hội thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Theo đó. Hội thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam.

I. Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam qua các kỳ Đại hội:

Đến nay, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã trải qua 4 kỳ Đại hội:

1. Lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tại Lễ công bố Quyết định thành lập Hội, được tổ chức ngày 10/1/2004 tại Hà Nội. Ban Chấp hành Hội gồm 16 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước được suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được bầu là Chủ tịch đầu tiên của Hội. (từ tháng 4 đến đầu tháng 12/2008, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Đỗ Xuân Diễn làm Quyền chủ tịch Hội).

2. Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2008 -2013) diễn ra trong hai ngày 3 và 4/12/2008 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 87 ủy viên và tiếp tục suy tôn bà Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch Danh dự của Hội. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh được bầu làm Chủ tịch Hội.

3. Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2013-2018) diễn ra trong hai ngày 23 và 24/12/2013 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 101 ủy viên và tiếp tục suy tôn bà Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch Danh dự của Hội. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

4. Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra trong hai ngày 4 và 5/12/2018 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 96 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

II. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023- 2028 dự kiến được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào đầu tháng 12/2023, với hơn 300 đại biểu tham dự (dự kiến trong năm 2023, có 36 tỉnh, thành Hội trong toàn quốc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028). Trong chương trình Đại hội, các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cán bộ hội và nạn nhân tiêu biểu dự Đại hội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp.

Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân. Tích cực đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng. Nhà nước giao”.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của Hội, nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018- 2023

Trong nhiệm kỳ IV, các cấp hội đã nỗ lực, vượt nhiều khó khăn, hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ IV đề ra. Trung ương Hội và các tỉnh, thành hội đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện các chủ trương giải quyết hậu quả CDHH sau chiến tranh. Chế độ, chính sách đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH được bổ sung, từng bước hoàn thiện. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ, tương đối đồng bộ giữa các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” của Hội gắn với phong trào “Hành động vì NNCĐDC” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được triển khai sâu, rộng, hiệu quả cao.

Công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được các cấp hội triển khai tích cực, hiệu quả, bằng nhiều giải pháp sáng tạo. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023, vận động Quỹ NNCĐDC/dioxin đạt gần 1.860 tỷ đồng; đã chỉ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân gần 1.755 triệu đồng. Toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị có nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC đạt kết quả tốt.

Hoạt động đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC tiếp tục được tiến hành với những hình thức, biện pháp mới, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Kết quả đó đã góp phần quan trọng làm cho Quốc hội, Chính phủ Hoa Kỳ thay đổi nhận thức, có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xử lý chất độc dioxin còn tồn lưu tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) và viện trợ nhân đạo cho người khuyết tật, trong đó có NNCĐDC.

Hoạt động của các cấp hội có bước đổi mới, phát huy được vai trò, trách nhiệm, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của nạn nhân, khẳng định vai trò và vị thế của hội đối với cấp ủy, chính quyền và xã hội.

2. Mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023-2028

2.1 Mục tiêu chủ yếu

Tích cực đổi mới, đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân. Giữ vững và tăng cường vai trò, uy tín, vị thế của Hội. Xây dựng Hội vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân vượt khó vươn lên hòa nhập với cộng đồng, có cuộc sống ngang bằng với mức sống trung bình tại địa phương, không để gia đình nạn nhân tái cận nghèo; không để gia đình nạn nhân ở nhà tạm, nhà dột, nát.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức vận động nguồn lực trong và ngoài nước để giúp đỡ nạn nhân ổn định cuộc sống bền vững.

Chủ động, tích cực trong hoạt động đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC phù hợp với tình hình, điều kiện mới.

2.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028.

100% cấp huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, có đủ điều kiện theo quy định, thành lập được hội; 70 % trở lên cấp xã, phường đủ điều kiện thành lập được hội hoặc chi hội; mỗi tỉnh, thành phấn đấu phát triển từ 3-5% hội viên so với số hiện có. 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 60% tổ chức hội hoàn thành từ khá trở lên.

Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tham mưu với Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đối nội và đối ngoại; chú trọng tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư, về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Nam (1961-2026) và các hoạt động kỷ niệm Ngày vì NNCĐDC (10/8) hằng năm hiệu quả, có sức lan tỏa cao, gắn với vận động nguồn lực.

Bổ sung, hoàn thiện kế hoạch đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Phấn đấu 80 % tỉnh, thành hội thành lập được Quỹ NNCĐDC theo đúng quy định của Chính phủ; 100% quận, huyện hội và 80% hội (hoặc chi hội) xã, phường có Quỹ từ nguồn vận động xã hội hóa. Vận động Quỹ nhiệm kỳ V của toàn Hội đạt từ 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật quy ra tiền).

Duy trì nền nếp hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; công khai, minh bạch trong vận động, quản lý, sử dụng Quỹ; không để xảy ra sai phạm về quản lý, sử dụng quỹ.

Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Hội, các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Hội, bảo đảm hiệu quả, sát thực tế.

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (10/1/2004-10/01/2024), là sự kiện có ý nghĩa rất to lớn, là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của tổ chức hội từ Trung ương đến các hội thành viên trong cả nước; khẳng định vị thế và sức lan toả về uy tín của Hội trong nước cũng như quốc tế. Với tinh thần đó, các cấp hội từ Trung ương đến cơ sở; cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi chủ đề của Đại hội lần thứ V là: “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân, đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực sự là chỗ dựa tin cậy, mái ấm nghĩa tình của hội viên và NNCDDC./.

                                                                                                                                                                                                       Hà Nội, tháng 10/2023

HỘI NNCĐDC/DIOXIN VIỆT NAM

 

Các tin khác:
Video
Nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội nạn nhân Dioxin TPCT Nhiều hoạt động thiết thực của Hội Nạn nhân Dioxin Cần Thơ
Statement failed 1366: (HY000) Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay0
số người truy cậpHôm qua0
số người truy cậpTuần này0
số người truy cậpTháng này0
số người truy cậpTất cả264840