banner

Thư viện ảnh

ĐẠI HỘI V, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
ĐẠI HỘI V, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
Hình ảnh phát qua cho nạn nhân người dân tộc Khmer
Hình ảnh phát qua cho nạn nhân người dân tộc Khmer
Hình ảnh nạn nhân
Hình ảnh nạn nhân
Hội nghị tuyên truyền biển đảo
Hội nghị tuyên truyền biển đảo
Triển lãm
Triển lãm
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Triển lãm
Triển lãm " Da cam Lương tri và Công lý Cần Thơ năm 2014"
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Hình ảnh tập huấn 2014
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Hình ảnh Đại hội
Hình ảnh Đại hội
Mitting thảm họa da cam
Mitting thảm họa da cam
Video
Nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội nạn nhân Dioxin TPCT Nhiều hoạt động thiết thực của Hội Nạn nhân Dioxin Cần Thơ
Statement failed 1366: (HY000) Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay0
số người truy cậpHôm qua0
số người truy cậpTuần này0
số người truy cậpTháng này0
số người truy cậpTất cả264840