banner

Tin hoạt động >> Hoạt động của Hội nạn nhân CĐDC

Phát biểu của đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư TT Thành ủy tại Hội nghị tổng kết năm 2014 của Thành Hội
 BÀI PHÁT BIỂU
Của đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị tổng kết năm 2014 của Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ
(ngày 30 tháng 12 năm 2014).
 
Trước hết, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố tôi nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu và các đồng chí về dự hội nghị hôm nay.
Thưa quý đại biểu và các đồng chí
Năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kinh tế đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 03 năm gần đây; thu nhập bình quân đầu người đạt 70,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,84%. Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, trong năm 2014, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có việc chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Thành phố đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 11 tỷ đồng, quỹ “An sinh xã hội” trên 337 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 929 căn nhà cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở…
Đối với Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố, qua nghe báo cáo cũng như quá trình theo dõi hoạt động của Hội trong thời gian qua, tôi rất phấn khởi trước những kết quả mà Hội đạt được trong năm 2014. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực, trong đó có những hoạt động mang tính “ điểm nhấn” thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng, như triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý”. Việc huy động các nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam có chuyển biến tích cực, năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2014 vận động tiền và quà trên 3,7 tỷ đồng trong đó tiền mặt trên 1,2 tỷ đồng). Các nguồn quỹ được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Các hình thức chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam ngày càng đa dạng như: xây dựng nhà, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ học bổng, đào tạo nghề … Tổ chức bộ máy của Hội được quan tâm củng cố, kiện toàn; 100% địa phương đều đã thành lập Hội; số lượng Hội viên ngày càng tăng; đặc biệt, Hội nắm rất chặt số lượng, hoàn cảnh của từng nạn nhân – đây chính là cơ sở để đảm bảo cho việc đề ra các hình thức chăm lo phù hợp cho các nạn nhân trong thời gian tới.
Có thể khẳng định rằng, kết quả hoạt động của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam, đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố trong năm 2014. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMMTQ thành phố tôi xin ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đồng chí.
Thưa quý đại biểu và các đồng chí
Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần nhận rõ những hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Tôi hoàn toàn thống nhất với những hạn chế đã nêu trong báo cáo, trong đó, tôi đề nghị hết sức lưu ý một số vấn đề là: một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm hỗ trợ hoạt động của Hội, chưa có nhiều biện pháp chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Hội, còn có tư tưởng xem việc chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam; Hội Nạn nhân chất độc da cam một số địa phương chưa chủ động tham mưu, đề xuất với Cấp ủy chính quyền, chủ trương, biện pháp nhằm vận động và chăm lo cho nạn nhân. Công tác thu hút, tập hợp nạn nhân chất độc da cam vào tổ chức Hội có mặt còn hạn chế, vẫn còn nhiều nạn nhân chưa phải là hội viên (theo báo cáo còn 1.672 nạn nhân chưa là hội viên).
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, trong năm 2015, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện một số vấn đề sau:
1- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp đối với công tác chăm lo, giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, tham mưu Cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức các hoạt động nhằm quyên góp, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là các doanh nghiệp, kiều bào, các tổ chức quốc tế.
2- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, đảm bảo sử dụng đúng quy định, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa các hình thức chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh của từng đối tượng, chú trọng các biện pháp nhằm phát huy tinh thần tự lực, tự vươn lên của nạn nhân chất độc da cam như: hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh….; tăng cường thu hút, tập hợp nạn nhân chất độc da cam tham gia vào Hội, phấn đấu tất cả nạn nhân đều là hội viên của Hội.
3- Các Cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam và việc chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Hàng năm, Cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn; thực hiện đúng, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước quy định đối với nạn nhân chất độc da cam. Trong các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, cần có nội dung đánh giá việc thực hiện công tác, giải quyết hậu quả chất độc hóa học, do Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam, công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam và tổ chức hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam cùng cấp. Trước mắt, tôi đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo việc cấp kinh phí đảm bảo hoạt động Hội nạn nhân chất độc da cam và chế độ phụ cấp cho Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn; tiếp tục quan tâm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồi côi và nhiễm dioxin Cần Thơ.
4- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam tuyên truyền cụ thể, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên; quan tâm, chia sẽ nổi đau, mất mát của những nạn nhân chất độc da cam, xem đây là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể mình; trong các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, nhân đạo, phân bổ nhà đại đoàn kết, nhà tình thương của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cần chú trọng đến đối tượng là nạn nhân chất độc da cam tổ chức tốt các đợt vận động, quyên góp quỹ vì nạn nhân chất độc da cam.
5- Các cấp hội nạn nhân chất độc da cam thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình nạn nhân chất độc da cam tại địa phương; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; tích cực chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trân tổ quốc và các hội, đoàn thể, nhất là những hội khác có tôn chỉ, mục đích hoạt động tương đồng, như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo… để cộng hưởng nguồn lực, nâng cao hiệu quả chăm sóc cho nạn nhân chất độc da cam.
Trước thềm năm mới, xin chúc quý đại biểu và các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin cảm ơn.
 
Các tin khác:
Video
Nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội nạn nhân Dioxin TPCT Nhiều hoạt động thiết thực của Hội Nạn nhân Dioxin Cần Thơ
Statement failed 1366: (HY000) Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay0
số người truy cậpHôm qua0
số người truy cậpTuần này0
số người truy cậpTháng này0
số người truy cậpTất cả264591